Tải bộ giáo trình NX CAD về tự học hoàn toàn miễn phí

Bộ giáo trình NX CAD Tiếng Việt Đây là bộ giáo trình NX CAD do bạn Trần Mạnh Tuấn biên soạn bằng tiếng Việt khá đầy đủ và chi tiết. Bộ giáo trình này giúp người học từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao. Được trình bày 1 cách trực quan dễ hiểu nhất. NX CAD là gì Phần...

Tải bộ giáo trình Zbrush về tự học hoàn toàn miễn phí

Bộ giáo trình Zbrush Xin chào các bạn đã và đang yêu mến trang maumienphi.com! Hiện tại có 1 thầy giáo (tên là P.X.H) ở Huế đã liên hệ với chúng tôi báo là tài liệu này của thầy được 1 bạn tên là Trần Mạnh Tuấn mua lại. Sau đó bán T.M.T này buôn bán hay gì đó... làm...

Tải bộ giáo trình Jdpaint 5.21 tự học hoàn toàn miễn phí

Bộ giáo trình JDPAINT 5.21 Đây là bộ giá trình do bạn Trần Mạnh Tuấn biên soạn bằng tiếng Việt khá đầy đủ và chi tiết. Bộ giáo trình này giúp người học từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao. Được trình bày 1 cách trực quan dễ hiểu nhất. Tìm hiểu JDPaint là gì JDpaint...

Pin It on Pinterest