Song song với hình thức MIỄN PHÍ nhằm hỗ trợ anh em trong ngành CNC Việt Nam nói chung. Nay chúng tôi bổ sung thêm 1 số tính năng mẫu THU PHÍ vì 1 số lý do như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí để duy trì Website hoạt động liên tục. Tránh thời gian dowtime khi cần tải lại không tải được.

2. Một số mẫu mã có phí thường đầy đủ chi tiết và file nặng hơn nên cần nơi lưu trữ VIP vĩnh viễn.

3. Tạo sự khác biệt sản phẩm, khi mà FREE hoài nhà nhà nào cũng làm hàng như nhau gây chán, loãng.

Pin It on Pinterest